پرش لینک ها

about hubcare.high qualitytop ratedclean formula

درباره دوره:

– یکی از سوالاتی که در خصوص رنگ شناسی و استفاده از رنگ در نرم افزار مطرح میشود ، این است که رنگی دیدن یعنی چه و ما میبایست از هر رنگی به چه نحو در تصاویر استفاده کنیم .برای پاسخ به سوالاتی از این قبیل لازم است شناخت رنگ را در خود تقویت کنیم و در نحوه به کار گیری رنگ ها در نرم افزار تسلط پیدا کنیم،
مواردی از قبیل درک مبانی رنگ ، روانشناسی رنگ ، سواد بصری و …ایجاد جلوه های تخصصی رنگی در نرم افزار از مهمترین مسائلی است که هنرجو در این دوره آموزشی به آن آگاه می شود.

هدف دوره آموزشی:

درک هنر رنگ به صورت علمی و کاربردی

Home
Account
Cart
Search